Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki

The following chart shows the current status of players who participated in the following event: LDL 2022 Summer

TeamRoleIDNameCurrent TeamRoleStreamTwitterBirthdayAge
Anyone's Legendlogo std.pngAL.Young

BoWen
Zhang Yuan (张源)Anyone's Legendlogo std.pngAL.Young
Top
Anyone's Legendlogo std.pngAL.Young

Relife
Ou-Yang Jin-Cheng (欧阳锦程)Anyone's Legendlogo std.pngAL.Young
Jungle
Anyone's Legendlogo std.pngAL.Young

Erha
Shi Xu-Ye (施旭烨)Anyone's Legendlogo std.pngAL.Young
Mid
Anyone's Legendlogo std.pngAL.Young

Hungry
Wu Qi-Feng (吴奇峰)Anyone's Legendlogo std.pngAL.Young
Bot
Anyone's Legendlogo std.pngAL.Young

Kaixuan
Su Yu-Kai (苏宇凯)Anyone's Legendlogo std.pngAL.Young
Support
Bilibili Gaming Juniorlogo std.pngBLG Junior

Myths
Tang Kit Man (邓杰文)Bilibili Gaming Juniorlogo std.pngBLG Junior
Top
Bilibili Gaming Juniorlogo std.pngBLG Junior

can
Liu Peng-Fei (刘鹏飞)Bilibili Gaming Juniorlogo std.pngBLG Junior
Jungle
Bilibili Gaming Juniorlogo std.pngBLG Junior

Steel
Wang Xin (王鑫)Bilibili Gaming Juniorlogo std.pngBLG Junior
Mid
2000-05-2722
Bilibili Gaming Juniorlogo std.pngBLG Junior

Rise
Zhang Sheng (张升)Bilibili Gaming Juniorlogo std.pngBLG Junior
Bot
2002-06-1119
Bilibili Gaming Juniorlogo std.pngBLG Junior

Jwei
Sun Jun-Wei (孙俊委)Bilibili Gaming Juniorlogo std.pngBLG Junior
Support
2003-01-0519
EDward Gaming Youth Teamlogo std.pngEDG Youth Team

Solokill
Mak Fu Keung (麥富強)EDward Gaming Youth Teamlogo std.pngEDG Youth Team
Top
Stream2001-10-1320
EDward Gaming Youth Teamlogo std.pngEDG Youth Team

Monki
Wang Meng-Qi (王梦齐)EDward Gaming Youth Teamlogo std.pngEDG Youth Team
Jungle
EDward Gaming Youth Teamlogo std.pngEDG Youth Team

Cyku
Chen Jin-Kun (陈锦坤)EDward Gaming Youth Teamlogo std.pngEDG Youth Team
Mid
2004-03-0318
EDward Gaming Youth Teamlogo std.pngEDG Youth Team

Leave
Hu Hong-Chao (胡洪超)EDward Gaming Youth Teamlogo std.pngEDG Youth Team
Bot
EDward Gaming Youth Teamlogo std.pngEDG Youth Team

Xiamu
Wang Yong-Xu (王永旭)EDward Gaming Youth Teamlogo std.pngEDG Youth Team
Support
FunPlus Phoenix Blazelogo std.pngFunPlus Blaze

Kartis
Wong Ka Lok (黃嘉樂)FunPlus Phoenix Blazelogo std.pngFunPlus Blaze
Top
StreamPSGTLN_Kartis2001-07-1220
FunPlus Phoenix Blazelogo std.pngFunPlus Blaze

haoye
He Wen-Hao (何文昊)FunPlus Phoenix Blazelogo std.pngFunPlus Blaze
Jungle
2003-01-2319
FunPlus Phoenix Blazelogo std.pngFunPlus Blaze

pinz
Lin Li-Pin (林立品)FunPlus Phoenix Blazelogo std.pngFunPlus Blaze
Mid
FunPlus Phoenix Blazelogo std.pngFunPlus Blaze

Such
Li Wu (李武)FunPlus Phoenix Blazelogo std.pngFunPlus Blaze
Bot
FunPlus Phoenix Blazelogo std.pngFunPlus Blaze

Lele ▶️
Dang Bo-Lin (党博霖)FunPlus Phoenix Blazelogo std.pngFunPlus Blaze
Support
2000-07-1121
Young Glorylogo std.pngiG Young

Wen
Liao Wen-Wei (廖文威)Young Glorylogo std.pngiG Young
Top
Young Glorylogo std.pngiG Young

rose
Song Wen-Ming (宋文明)Young Glorylogo std.pngiG Young
Jungle
Young Glorylogo std.pngiG Young

Liweier
Xiang Fu-Le (相富乐)Young Glorylogo std.pngiG Young
Jungle
Young Glorylogo std.pngiG Young

Xzz
Liu Zhu (刘柱)Young Glorylogo std.pngiG Young
Mid
2002-01-2020
Young Glorylogo std.pngiG Young

MG
Lee Ji-hoon (이지훈)Young Glorylogo std.pngiG Young
Mid
leejihun28212002-06-0320
Young Glorylogo std.pngiG Young

xiaoyueji
Luo Shi-Hao (骆世豪)Young Glorylogo std.pngiG Young
Bot
2002-12-1219
Young Glorylogo std.pngiG Young

WuNai
Ren Hao-Yuan (任浩源)Young Glorylogo std.pngiG Young
Support
Young Glorylogo std.pngiG Young

Baiyu
Hu Li-Feng (胡鲡沣)Young Glorylogo std.pngiG Young
Support
Joy Dreamlogo std.pngJoy Dream

M1kuya ▶️
Chang Xiao (常啸)Joy Dreamlogo std.pngJoy Dream
Top
2000-10-0621
Joy Dreamlogo std.pngJoy Dream

Maggie
Zhao Yu (赵煜)Joy Dreamlogo std.pngJoy Dream
Jungle
2000-08-0721
Joy Dreamlogo std.pngJoy Dream

Insulator ▶️
Ye Zhi-Wei (叶志炜)Joy Dreamlogo std.pngJoy Dream
Mid
2000-12-2321
Joy Dreamlogo std.pngJoy Dream

1xn
Li Xiu-Nan (李修楠)Joy Dreamlogo std.pngJoy Dream
Bot
Joy Dreamlogo std.pngJoy Dream

Feather
Wang Tian-Ci-Fu (王天赐福)Joy Dreamlogo std.pngJoy Dream
Support
2003-08-0118
Joy Dreamlogo std.pngJoy Dream

Bafang ▶️
Hao Yi-Chen (郝翊辰)Joy Dreamlogo std.pngJoy Dream
Support
LGD Gaming Young Teamlogo std.pngLGD Young Team

R1kka
Zhang Jue (张崛)LGD Gaming Young Teamlogo std.pngLGD Young Team
Top
LGD Gaming Young Teamlogo std.pngLGD Young Team

Youxin
Liao Zhi-Hui (廖志晖)LGD Gaming Young Teamlogo std.pngLGD Young Team
Jungle
LGD Gaming Young Teamlogo std.pngLGD Young Team

xqw
Zheng Xia-Jian (郑夏健)LGD Gaming Young Teamlogo std.pngLGD Young Team
Mid
LGD Gaming Young Teamlogo std.pngLGD Young Team

RanL
Xiang Zhong-Xian (向仲贤)LGD Gaming Young Teamlogo std.pngLGD Young Team
Bot
LGD Gaming Young Teamlogo std.pngLGD Young Team

XLC
Wu Yu (吴宇)LGD Gaming Young Teamlogo std.pngLGD Young Team
Support
LNG Academylogo std.pngLNG Academy

5K
Chen Guo-Qing (陈国庆)LNG Academylogo std.pngLNG Academy
Top
LNG Academylogo std.pngLNG Academy

Darwin
Liu Er-Wen (刘尔文)LNG Academylogo std.pngLNG Academy
Jungle
LNG Academylogo std.pngLNG Academy

xzy
Lu Tian-Run (鲁天润)LNG Academylogo std.pngLNG Academy
Mid
2002-07-2819
LNG Academylogo std.pngLNG Academy

LP
Li Fei (李飞)LNG Academylogo std.pngLNG Academy
Bot
LNG Academylogo std.pngLNG Academy

Xin
Li Yu-Dong (李裕东)LNG Academylogo std.pngLNG Academy
Support
MAX (Chinese Team)logo std.pngMAX

Garvey ▶️
Fang Jia-Wei (方嘉伟)MAX (Chinese Team)logo std.pngMAX
Top
2002-01-2020
MAX (Chinese Team)logo std.pngMAX

KennyChan
Chan Chi Yung (陳智勇)MAX (Chinese Team)logo std.pngMAX
Jungle
2001-11-0520
MAX (Chinese Team)logo std.pngMAX

Medzz
Li Ka Yuen (李家源)MAX (Chinese Team)logo std.pngMAX
Mid
MAX (Chinese Team)logo std.pngMAX

Xiaguang
Wu Ling-Feng (吴凌风)MAX (Chinese Team)logo std.pngMAX
Bot
1999-12-3022
MAX (Chinese Team)logo std.pngMAX

XinMo ▶️
Li Qian-Xi (李千禧)MAX (Chinese Team)logo std.pngMAX
Support
2000-02-1722
Oh My Dreamlogo std.pngOh My Dream

Munian
Ma Ming-Yang (马明洋)Oh My Dreamlogo std.pngOh My Dream
Top
Oh My Dreamlogo std.pngOh My Dream

Mori
Pi Jin-Chang (皮金昌)Oh My Dreamlogo std.pngOh My Dream
Jungle
Oh My Dreamlogo std.pngOh My Dream

Realm
Zhang Qiang (张强)Oh My Dreamlogo std.pngOh My Dream
Mid
Oh My Dreamlogo std.pngOh My Dream

2y1
Zuo Yi-Lun (左一仑)Oh My Dreamlogo std.pngOh My Dream
Bot
Oh My Dreamlogo std.pngOh My Dream

s1aytrue
Lin Sheng-Po (林聖博)Oh My Dreamlogo std.pngOh My Dream
Support
2001-01-1721
Qing Jiu E-sport Clublogo std.pngQing Jiu Club

Jotaro
Liang Song-Xi (梁松禧)Qing Jiu E-sport Clublogo std.pngQing Jiu Club
Top
1999-06-1722
Qing Jiu E-sport Clublogo std.pngQing Jiu Club

Aix ▶️
Li Yang (李阳)Qing Jiu E-sport Clublogo std.pngQing Jiu Club
Jungle
1999-09-2422
Qing Jiu E-sport Clublogo std.pngQing Jiu Club

coffee
Zhang Jin-Hong (张金宏)Qing Jiu E-sport Clublogo std.pngQing Jiu Club
Jungle
Qing Jiu E-sport Clublogo std.pngQing Jiu Club

huanhuan
Jiao Zi-Liang (焦子亮)Qing Jiu E-sport Clublogo std.pngQing Jiu Club
Mid
Qing Jiu E-sport Clublogo std.pngQing Jiu Club

Asura ▶️
Lu Qi (卢麒)Qing Jiu E-sport Clublogo std.pngQing Jiu Club
Bot
1998-10-1323
Qing Jiu E-sport Clublogo std.pngQing Jiu Club

Cygood
Cao Yun (曹雲)Qing Jiu E-sport Clublogo std.pngQing Jiu Club
Support
Rare Atom Periodlogo std.pngRA Period

torch
Li Jia-Jie (李嘉杰)Rare Atom Periodlogo std.pngRA Period
Top
Rare Atom Periodlogo std.pngRA Period

Yesjun
Yue Shu-Jun (岳暑俊)Rare Atom Periodlogo std.pngRA Period
Jungle
Rare Atom Periodlogo std.pngRA Period

zzl
Dai Jia-Long (戴嘉隆)Rare Atom Periodlogo std.pngRA Period
Mid
Rare Atom Periodlogo std.pngRA Period

DOING
Gong Heng-Jie (龚恒杰)Rare Atom Periodlogo std.pngRA Period
Mid
Rare Atom Periodlogo std.pngRA Period

ving
Feng Ming-Jie (冯鸣杰)Rare Atom Periodlogo std.pngRA Period
Bot
Rare Atom Periodlogo std.pngRA Period

Eisley
Liu Yao (刘瑶)Rare Atom Periodlogo std.pngRA Period
Bot
Rare Atom Periodlogo std.pngRA Period

bkr
Zhang Yuan-Bao (张元保)Rare Atom Periodlogo std.pngRA Period
Support
Star Horn Royal Clublogo std.pngRoyal Club

Xiaoxu
Xu Xing-Zu (徐兴祖)Star Horn Royal Clublogo std.pngRoyal Club
Top
Star Horn Royal Clublogo std.pngRoyal Club

lhyz
Li Hong-Yu (栗洪宇)Star Horn Royal Clublogo std.pngRoyal Club
Jungle
Star Horn Royal Clublogo std.pngRoyal Club

milkyway
Cai Zi-Jun (蔡子俊)Star Horn Royal Clublogo std.pngRoyal Club
Jungle
Star Horn Royal Clublogo std.pngRoyal Club

Tangyuan
Lin Yu-Hong (林宇鸿)Star Horn Royal Clublogo std.pngRoyal Club
Mid
Star Horn Royal Clublogo std.pngRoyal Club

ZJJ
Zhang Jun-Jie (张骏杰)Star Horn Royal Clublogo std.pngRoyal Club
Bot
Star Horn Royal Clublogo std.pngRoyal Club

Zap
Zhao Min-Wang (赵民望)Star Horn Royal Clublogo std.pngRoyal Club
Bot
Star Horn Royal Clublogo std.pngRoyal Club

Mysun
Li Hao (李浩)Star Horn Royal Clublogo std.pngRoyal Club
Support
Shu Dai Xiong Gaminglogo std.pngSDX Gaming

Acheng
Sun Cheng (孙成)Shu Dai Xiong Gaminglogo std.pngSDX Gaming
Top
Shu Dai Xiong Gaminglogo std.pngSDX Gaming

CSY
Chen Si-Yuan (陈思远)Shu Dai Xiong Gaminglogo std.pngSDX Gaming
Jungle
Shu Dai Xiong Gaminglogo std.pngSDX Gaming

Yumeng
Huang Hao (黄昊)Shu Dai Xiong Gaminglogo std.pngSDX Gaming
Mid
Shu Dai Xiong Gaminglogo std.pngSDX Gaming

Ever
Xue Ren-Kai (薛仁凯)
Bot
Shu Dai Xiong Gaminglogo std.pngSDX Gaming

Konodio
Li Hao (李豪)
Support
Shu Dai Xiong Gaminglogo std.pngSDX Gaming

qingchen
Chen Li-Peng (陈力鹏)Shu Dai Xiong Gaminglogo std.pngSDX Gaming
Support
TEAM ORANGElogo std.pngTEAM ORANGE

lcberg
Ying Tian-Ci (应天赐)TEAM ORANGElogo std.pngTEAM ORANGE
Top
LolTianci1999-01-0323
TEAM ORANGElogo std.pngTEAM ORANGE

yyy
Yuan Shi-Wen (袁世文)TEAM ORANGElogo std.pngTEAM ORANGE
Jungle
TEAM ORANGElogo std.pngTEAM ORANGE

V30
Chen Mei-Jiang (陈美江)TEAM ORANGElogo std.pngTEAM ORANGE
Jungle
TEAM ORANGElogo std.pngTEAM ORANGE

XXX
Xiang Chao (向超)TEAM ORANGElogo std.pngTEAM ORANGE
Mid
TEAM ORANGElogo std.pngTEAM ORANGE

Yuen
Wong Wing Yuen (黃榮遠)TEAM ORANGElogo std.pngTEAM ORANGE
Support
Stream2001-10-2120
TEAM ORANGElogo std.pngTEAM ORANGE

wynn
Xu Qing-Bin (许庆彬)TEAM ORANGElogo std.pngTEAM ORANGE
Bot
TEAM ORANGElogo std.pngTEAM ORANGE

JKJK
Wang Shuo (王硕)TEAM ORANGElogo std.pngTEAM ORANGE
Support
Team Pinnaclelogo std.pngTeam Pinnacle

Longqi
Jiang Long-Qi (蒋珑琦)Team Pinnaclelogo std.pngTeam Pinnacle
Top
Team Pinnaclelogo std.pngTeam Pinnacle

Beige
Chen Long (陈龙)Team Pinnaclelogo std.pngTeam Pinnacle
Jungle
Team Pinnaclelogo std.pngTeam Pinnacle

Lover11
Hu Xiao-Dong (胡孝东)Team Pinnaclelogo std.pngTeam Pinnacle
Mid
2001-08-1920
Team Pinnaclelogo std.pngTeam Pinnacle

Shark
Zhang Yu-Qi (张雨绮)Team Pinnaclelogo std.pngTeam Pinnacle
Bot
2001-03-2121
Team Pinnaclelogo std.pngTeam Pinnacle

humility
Jiang Zhen-Bang (姜振邦)Team Pinnaclelogo std.pngTeam Pinnacle
Support
Team WE Academylogo std.pngWE Academy

Demon
Wu Yue-Wei (吴玥玮)Team WE Academylogo std.pngWE Academy
Top
Team WE Academylogo std.pngWE Academy

View ▶️
Chen Yu-Ming (陈昱铭)Team WE Academylogo std.pngWE Academy
Jungle
Stream2002-07-3019
Team WE Academylogo std.pngWE Academy

BuLuKaKa
Liang Jia-Jie (梁家杰)Team WE Academylogo std.pngWE Academy
Mid
Team WE Academylogo std.pngWE Academy

Stay
Guo Yi-Yang (郭益扬)Team WE Academylogo std.pngWE Academy
Bot
2003-01-1919
Team WE Academylogo std.pngWE Academy

Fahai
Tao Hai-Lin (陶海林)Team WE Academylogo std.pngWE Academy
Support
ThunderTalk Gaming Younglogo std.pngTT Young

xiao7
Li Zhong-Qi (李仲琦)ThunderTalk Gaming Younglogo std.pngTT Young
Top
ThunderTalk Gaming Younglogo std.pngTT Young

pzx
Peng Zhan-Xiang (彭展翔)ThunderTalk Gaming Younglogo std.pngTT Young
Jungle
ThunderTalk Gaming Younglogo std.pngTT Young

Captain ▶️
Luo Fei-Yang (罗飞扬)ThunderTalk Gaming Younglogo std.pngTT Young
Mid
1999-08-0822
ThunderTalk Gaming Younglogo std.pngTT Young

bat
Gao Jun (高俊)
Bot
2003-05-1918
ThunderTalk Gaming Younglogo std.pngTT Young

Ljun
Liu Jun (刘俊)ThunderTalk Gaming Younglogo std.pngTT Young
Support
Top Esportslogo std.pngTES Challenger

Aspire
He Jun (何俊)Top Esportslogo std.pngTES Challenger
Top
2003-03-1919
Top Esportslogo std.pngTES Challenger

eight
Lin Jie (林杰)Top Esportslogo std.pngTES Challenger
Jungle
Top Esportslogo std.pngTES Challenger

10ng
Long Guang-Hui (龙光辉)Top Esportslogo std.pngTES Challenger
Mid
Top Esportslogo std.pngTES Challenger

JiaQi
Zi Jia-Qi (资嘉琪)Top Esportslogo std.pngTES Challenger
Bot
2004-05-3118
Top Esportslogo std.pngTES Challenger

Cerasus
Li Ji-Sheng (李继盛)Top Esportslogo std.pngTES Challenger
Mid
Top Esportslogo std.pngTES Challenger

Niket
Ying Xin-Yuan (应鑫源)Top Esportslogo std.pngTES Challenger
Support
2003-11-2618
TWELVElogo std.pngTWELVE

xjx
Xie Jin-Xiang (谢锦翔)TWELVElogo std.pngTWELVE
Top
TWELVElogo std.pngTWELVE

chenshao
Yi Zi-Chen (易子琛)TWELVElogo std.pngTWELVE
Jungle
TWELVElogo std.pngTWELVE

xlx
Zhang Jin-Rong (张津榕)TWELVElogo std.pngTWELVE
Jungle
TWELVElogo std.pngTWELVE

yiyi
Feng Ming-Yi (冯明依)TWELVElogo std.pngTWELVE
Mid
TWELVElogo std.pngTWELVE

lyy
Liu Yang (刘洋)TWELVElogo std.pngTWELVE
Bot
TWELVElogo std.pngTWELVE

eqq
Qiu Rui-Wen (邱睿文)TWELVElogo std.pngTWELVE
Support
Ultra Prime Academylogo std.pngUP Academy

Aliez ▶️
Huang Hao (黄浩)Ultra Prime Academylogo std.pngUP Academy
Top
Stream2001-12-2820
Ultra Prime Academylogo std.pngUP Academy

whisper
Zhang Yun-Hua (张芸华)Ultra Prime Academylogo std.pngUP Academy
Jungle
Ultra Prime Academylogo std.pngUP Academy

yekai
Shen Tian-Ao (沈天傲)Ultra Prime Academylogo std.pngUP Academy
Jungle
Ultra Prime Academylogo std.pngUP Academy

Mirror
Zou Zheng (邹正)Ultra Prime Academylogo std.pngUP Academy
Mid
Ultra Prime Academylogo std.pngUP Academy

Rosielove
Su Feng (粟丰)Ultra Prime Academylogo std.pngUP Academy
Bot
Ultra Prime Academylogo std.pngUP Academy

kelin ▶️
Huang Bo-Lin (黄柏淋)Ultra Prime Academylogo std.pngUP Academy
Bot
Ultra Prime Academylogo std.pngUP Academy

Miaoniu
Chen Yi-Qing (陈奕清)Ultra Prime Academylogo std.pngUP Academy
Support
2001-05-2020
V5 87logo std.pngV5 87

Nuo
Wei Jia-Nuo (魏嘉诺)V5 87logo std.pngV5 87
Top
V5 87logo std.pngV5 87

Invincible
Li Xiao-Bing (李晓兵)V5 87logo std.pngV5 87
Top
V5 87logo std.pngV5 87

climber
Wu Hong-Tao (吴弘涛)V5 87logo std.pngV5 87
Jungle
2004-03-2518
V5 87logo std.pngV5 87

xHun
Huang Shi-Min (黄世民)V5 87logo std.pngV5 87
Mid
V5 87logo std.pngV5 87

Dream
Tan Wen-Xiang (谭文祥)V5 87logo std.pngV5 87
Mid
V5 87logo std.pngV5 87

Today
Zhang Yu-Fan (章羽凡)V5 87logo std.pngV5 87
Bot
V5 87logo std.pngV5 87

xLiang
Ou-Yang Liang (欧阳亮)V5 87logo std.pngV5 87
Bot
V5 87logo std.pngV5 87

suki
Mo Zi-Peng (莫子澎)V5 87logo std.pngV5 87
Support
Weibo Gaminglogo std.pngWBG Youth Team

705 ▶️
He Yu-Long (何驭龙)Weibo Gaminglogo std.pngWBG Youth Team
Top
2002-05-2820
Weibo Gaminglogo std.pngWBG Youth Team

Xhow
Yang Wen-Hao (杨文浩)Weibo Gaminglogo std.pngWBG Youth Team
Jungle
2002-09-1919
Weibo Gaminglogo std.pngWBG Youth Team

forse
Xie Kuai (谢快)Weibo Gaminglogo std.pngWBG Youth Team
Mid
Weibo Gaminglogo std.pngWBG Youth Team

TuT
Gao Wen-Yue (高文岳)Weibo Gaminglogo std.pngWBG Youth Team
Bot
Weibo Gaminglogo std.pngWBG Youth Team

Wuy
Wu Yu (吴虞)Weibo Gaminglogo std.pngWBG Youth Team
Support
Young Miracleslogo std.pngYoung Miracles

Nayuki
Hu Chang-Peng (胡昌鹏)
Top
Young Miracleslogo std.pngYoung Miracles

Heng
Yang Cui-Heng (杨翠衡)Young Miracleslogo std.pngYoung Miracles
Jungle
2001-07-1620
Young Miracleslogo std.pngYoung Miracles

xiaoyueban
Deng Qing-Tian (邓青田)Young Miracleslogo std.pngYoung Miracles
Top
Young Miracleslogo std.pngYoung Miracles

Link
Young Miracleslogo std.pngYoung Miracles

xiaocaobao
Liang Jian (梁坚)Young Miracleslogo std.pngYoung Miracles
Mid
2002-01-1820
Young Miracleslogo std.pngYoung Miracles

Shaoye
Qiu Guo-Bin (仇国斌)Young Miracleslogo std.pngYoung Miracles
Bot
Young Miracleslogo std.pngYoung Miracles

Feng
Chen Guo-Feng (陈国风)
Support

Permalink to this query: https://lol.fandom.com/Special:RunQuery/TournamentPlayerInformation?TPI%5Bpage%5D=LDL/2022%20Season/Summer%20Season&_run=

Additional query

Tournament1:

1Case sensitive. Can use any page name that redirects to the tournament page, for example "Worlds 2018 Main Event" is an acceptable alias for "2018 Season World Championship/Main Event."