LPL/2014 Season/Summer Season/Team Rosters

From Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Jump to: navigation, search

EDward Gaminglogo std.pngEDward Gaming[edit]

IDNameOh My Godlogo std.pngInvictus Gaminglogo std.pngYoung Glorylogo std.pngTeam WE Academylogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngLgdlogo std.pngWelogo std.pngOh My Godlogo std.pngInvictus Gaminglogo std.pngYoung Glorylogo std.pngTeam WE Academylogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngLgdlogo std.pngWelogo std.png


Koro1Tong Yang (童扬)


ClearLoveMing Kai (明凯)


UZeng Long (曾龙)


NaMe1Zhu Jia-Wen (朱佳文)


FzzfFeng Zhuo-Jun (冯卓君)

Invictus Gaminglogo std.pngInvictus Gaming[edit]

IDNameYoung Glorylogo std.pngEDward Gaminglogo std.pngOh My Godlogo std.pngLgdlogo std.pngWelogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngTeam WE Academylogo std.pngYoung Glorylogo std.pngOh My Godlogo std.pngEDward Gaminglogo std.pngLgdlogo std.pngWelogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngTeam WE Academylogo std.png


YongsooGwon Yong-su (권용수)


DoFan Mo-Chen (范默尘)


illuSioNChen Xin-Lin (陈新霖)


Zz1taiLiu Zhi-Hao (刘志豪)


KidGe Yan (葛炎)


KittiesLiu Hong-Jun (刘洪均)

Lgdlogo std.pngLGD Gaming[edit]

IDNameStar Horn Royal Clublogo std.pngTeam WE Academylogo std.pngOh My Godlogo std.pngInvictus Gaminglogo std.pngYoung Glorylogo std.pngWelogo std.pngEDward Gaminglogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngTeam WE Academylogo std.pngOh My Godlogo std.pngInvictus Gaminglogo std.pngYoung Glorylogo std.pngWelogo std.pngEDward Gaminglogo std.png


StarFu Yang (付阳)


17Xu Zhao (徐曌)


QuanZhu Yong-Quan (朱永权)


We1lessWei Zhen (韦朕)


XQLi Ying-Jie(李英杰)


PylChen Bo (陈博)

Oh My Godlogo std.pngOh My God[edit]

IDNameEDward Gaminglogo std.pngWelogo std.pngInvictus Gaminglogo std.pngLgdlogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngTeam WE Academylogo std.pngYoung Glorylogo std.pngEDward Gaminglogo std.pngInvictus Gaminglogo std.pngWelogo std.pngLgdlogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngTeam WE Academylogo std.pngYoung Glorylogo std.png


GGoingGao Di-Ping (高地平)


drugYin Le (尹乐)


COO1Yu Jia-Jun (余家俊)


SanGuo Jun-Liang (郭俊良)


CloudHu Zhen-Wei (胡振威)


DaDa77Fang Hong-Ri (方虹日)


pomeloOu-Yang Wei-Qi (欧阳维奇)

Star Horn Royal Clublogo std.pngStar Horn Royal Club[edit]

IDNameLgdlogo std.pngYoung Glorylogo std.pngWelogo std.pngTeam WE Academylogo std.pngOh My Godlogo std.pngEDward Gaminglogo std.pngInvictus Gaminglogo std.pngLgdlogo std.pngYoung Glorylogo std.pngWelogo std.pngTeam WE Academylogo std.pngOh My Godlogo std.pngEDward Gaminglogo std.pngInvictus Gaminglogo std.png


ColaJiang Nan (江南)


inSecChoi In-seok (최인석)


cornLei Wen (雷文)


UziJian Zi-Hao (简自豪)


ZeroYoon Kyung-sup (윤경섭)

Welogo std.pngTeam WE[edit]

IDNameTeam WE Academylogo std.pngOh My Godlogo std.pngYoung Glorylogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngInvictus Gaminglogo std.pngLgdlogo std.pngEDward Gaminglogo std.pngTeam WE Academylogo std.pngOh My Godlogo std.pngYoung Glorylogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngInvictus Gaminglogo std.pngLgdlogo std.pngEDward Gaminglogo std.png


CaoMe1Wei Han-Dong (魏汉东)


SinYeon Hyeong-mo (연형모)


NinjaNoh Geon-woo (노건우)


WxGao Xue-Cheng (高学成)


ConanKe Yi (柯宜)

Team WE Academylogo std.pngTeam WE Academy[edit]

IDNameWelogo std.pngLgdlogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngEDward Gaminglogo std.pngYoung Glorylogo std.pngOh My Godlogo std.pngInvictus Gaminglogo std.pngWelogo std.pngLgdlogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngEDward Gaminglogo std.pngYoung Glorylogo std.pngOh My Godlogo std.pngInvictus Gaminglogo std.png


KhanKim Dong-ha (김동하)


xrSun Yan (孙炎)


SoistHe Zhi-Hong (何志鸿)


MickeySon Young-min (손영민)xiyeSu Han-Wei (苏汉伟)


S1mLzHan Jin (韩金)


YuZheZhang Zhe (张哲)

Young Glorylogo std.pngYoung Glory[edit]

IDNameInvictus Gaminglogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngWelogo std.pngEDward Gaminglogo std.pngTeam WE Academylogo std.pngLgdlogo std.pngOh My Godlogo std.pngInvictus Gaminglogo std.pngStar Horn Royal Clublogo std.pngWelogo std.pngEDward Gaminglogo std.pngTeam WE Academylogo std.pngLgdlogo std.pngOh My Godlogo std.png


熊孩子Weng Shi-Jie (翁世杰)


音符Ye Can (叶灿)


稳健棍Hou Guo-Yu (侯国玉)


真龙Chen Jun-Liang (陈俊良)


言SirHuang Li (黄励)