Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Advertisement

Last updated before this (date in UTC): 2019-06-03
Is this version different from previous? Yes
Link to diff from previous version: https://lol.fandom.com/index.php?title=Archive:Global_Contract_Database/VN/Current&type=revision&diff=1411365
Link to GCD

TEAM Summoner Name Full Name Contract End Date (DD/MM/YY) Team Owner Email
FTV Kuroko Trần Tuấn Anh 11/1/2020 vien.tran@faptvmedia.com
FTV Tiger Trần Dần 11/1/2020
FTV Milano Nguyễn Tony 11/1/2020
FTV Victory Nguyễn Quốc Thắng 11/1/2020
FTV Rika Vũ Tuấn Mạnh 11/1/2020
FTV Meocon Trần Thanh Lâm 11/1/2020
FTV Police Huỳnh Thiếc Tuấn 11/1/2020
DBL Naul Võ Thành Luân 31-01-21 saigonbuffalos@gmail.com
DBL Ren Nguyễn Văn Trọng 31-01-21
DBL Palette Nguyễn Hải Trung 31-01-21
DBL Meliodas Hoàng Tiến Nhật 31-01-21
DBL Bigkoro Đặng Ngọc Tài 31-01-21
DBL Xuhao Bùi Hoàng Sơn Vương 31-01-21
DBL Raizo Lâm Huỳnh Gia Huy 25-03-20
GAM Kiaya Trần Duy Sang 31-12-22 tinikun@gam.gg
GAM Blazes Đỗ Đình Sang 31-12-20
GAM Slay Nguyễn Ngọc Hùng 30-06-22
GAM Minas Phạm Minh Phước 30-06-22
GAM Levi Đỗ Duy Khánh 30-06-22
GAM Yoshino Lê Trung Kiên 30-06-22
GAM Zeros Phạm Minh Lộc 30-06-22
GAM Cacon Lê Hà Bảo Anh 30-06-22
CES LL Ngô Minh Quân 6/12/2021 ngoc.nguyenthu@gmail.com
CES Pake Huỳnh Thanh Hoàng 6/12/2021
CES Easylove Hứa Thành An 6/12/2021
CES Pot Văn Hữu Bảo 6/12/2019
CES Sergh Liêu Nam Lộc 6/12/2021
CES Shaoran Trần Hoàng Phúc 6/12/2021
CES yT Bùi Thế Vinh 6/12/2021
CES Yado Đoàn Minh Trung 24-04-20
CES Ronop Lê Thiên Hàn 6/11/2020
CES Zeldris Huỳnh Công Phương 22-11-21
CES Jcool Ngô Hoàng Tấn Lộc 22-11-21
CES Knight Vũ Hồng Sơn 22-11-21
CES Success Lê Thành Công 22-11-21
LK DNK Đỗ Ngọc Khải 10/7/2020 datpd@ffq.vn
LK Kingj Lê Võ Đăng Khương 10/7/2020
LK Venus Bùi Quốc Hoàng 10/7/2020
LK Celebrity Nguyễn Phước Long Hiệp 10/7/2020
LK Artifact Nguyễn Văn Hậu 10/7/2020
LK Hani Nguyễn Tấn Phát 10/7/2020
LK Kaiz Trương Bữu 10/11/2019
EVS Divkid Võ Thành Tùng 15-11-20 beyond@evosesports.com
EVS Biob Nguyễn Lâm Việt Sinh 15-11-20
EVS Mias Trần Mai Anh Khoa 15-11-20
EVS Sorn Phạm Minh Hào 10/11/2020
EVS Dia1 Lê Phú Quý 13-12-19
EVS Noway Nguyễn Vũ Long 19-02-20
FL Taurus Đặng Văn Tài 21-05-20 feeltran@gmail.com
FL Yijin Nguyễn Lê Hải Đăng 20-05-20
FL Optimus Trần Văn Cường 16-05-20
FL Slayder Nguyễn Linh Vương 16-05-20
FL JackeyWind Phan Huy Phong 2/12/2020
FL Hinn Đinh Quang Huy 16-05-20
FL Hai Lê Hoàng Hải 16-05-20
FL CBL Nguyễn Võ Thành Luân 31-05-20
FL Kati Đặng Thanh Phê 16-05-20
QG Hiro Trần Lê Trung Hậu 1/4/2020 qtv.ffgaming@gmail.com
QG Jisoo Huỳnh Hữu Sang 1/4/2020
QG Genya Trần Hồng Phúc 1/4/2020
QG Zodiac Tiêu Quốc Lương 1/4/2020
QG Nevan Phùng Thiện Nhân 1/4/2020
QG Ciel Trần Tiến Thịnh 1/4/2020
Advertisement