Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Advertisement

Last updated before this (date in UTC): 2019-05-28
Is this version different from previous? Yes
Link to diff from previous version: https://lol.fandom.com/index.php?title=Archive:Global_Contract_Database/VN/Current&type=revision&diff=1396897
Link to GCD

Legal Name Summoner Name Team Start Date (D-M-Y) End Date (D-M-Y) Team Owner Team Contact Information
Trần Tuấn Anh Kuroko FTV 01/11/2018 11/1/2020 vien.tran@faptvmedia.com Tricode Team Contact Email Address
Trần Dần Tiger FTV 01/11/2018 11/1/2020 vien.tran@faptvmedia.com
Nguyễn Tony Milano FTV 01/11/2018 11/1/2020 vien.tran@faptvmedia.com
Nguyễn Quốc Thắng Victory FTV 01/11/2018 11/1/2020 vien.tran@faptvmedia.com
Vũ Tuấn Mạnh Rika FTV 01/11/2018 11/1/2020 vien.tran@faptvmedia.com
Trần Thanh Lâm Meocon FTV 01/11/2018 11/1/2020 vien.tran@faptvmedia.com
Huỳnh Thiếc Tuấn Police FTV 01/11/2018 11/1/2020 vien.tran@faptvmedia.com
Võ Thành Luân Naul PVB 01/02/2019 31/1/2021 saigonbuffalos@gmail.com
Nguyễn Văn Trọng Ren PVB 01/02/2019 31/1/2021 saigonbuffalos@gmail.com
Nguyễn Hải Trung Palette PVB 01/02/2019 31/1/2021 saigonbuffalos@gmail.com
Hoàng Tiến Nhật Meliodas PVB 01/02/2019 31/1/2021 saigonbuffalos@gmail.com
Đặng Ngọc Tài Bigkoro PVB 01/02/2019 31/1/2021 saigonbuffalos@gmail.com
Bùi Hoàng Sơn Vương Xuhao PVB 01/02/2019 31/1/2021 saigonbuffalos@gmail.com
Trần Duy Sang Kiaya GAM 01/12/2018 31/12/2020 tinikun@gam.gg
Đỗ Đình Sang Blazes GAM 01/12/2018 31/12/2020 tinikun@gam.gg
Ngô Minh Quân LL CES 07/12/2018 6/12/2021 ngoc.nguyenthu@gmail.com
Huỳnh Thanh Hoàng Pake CES 07/12/2018 6/12/2021 ngoc.nguyenthu@gmail.com
Hứa Thành An Easylove CES 07/12/2018 6/12/2021 ngoc.nguyenthu@gmail.com
Văn Hữu Bảo Pot CES 07/12/2018 6/12/2019 ngoc.nguyenthu@gmail.com
Liêu Nam Lộc Sergh CES 07/12/2018 6/12/2021 ngoc.nguyenthu@gmail.com
Trần Hoàng Phúc Shaoran CES 07/12/2018 6/12/2021 ngoc.nguyenthu@gmail.com
Bùi Thế Vinh yT CES 07/12/2018 6/12/2021 ngoc.nguyenthu@gmail.com
Đoàn Minh Trung Yado CES 25/04/2019 24/4/2020 ngoc.nguyenthu@gmail.com
Lê Thiên Hàn Ronop CES 07/05/2019 6/11/2020 ngoc.nguyenthu@gmail.com
Đỗ Ngọc Khải DNK FFQ 10/07/2018 10/07/2020 datpd@ffq.vn
Lê Võ Đăng Khương Kingj FFQ 10/07/2018 10/07/2020 datpd@ffq.vn
Bùi Quốc Hoàng Venus FFQ 10/07/2018 10/07/2020 datpd@ffq.vn
Đặng Văn Tài Taurus SGD 21/5/2019 21/5/2020 feeltran@gmail.com
Nguyễn Lê Hải Đăng Yijin SGD 20/5/2019 20/5/2020 feeltran@gmail.com
Trần Văn Cường Optimus SGD 16/5/2018 16/5/2020 feeltran@gmail.com
Nguyễn Linh Vương Slayder SGD 16/5/2018 16/5/2020 feeltran@gmail.com
Phan Huy Phong SGD 2/12/2018 2/12/2020 feeltran@gmail.com
Đinh Quang Huy Hinn SGD 16/5/2018 16/5/2020 feeltran@gmail.com
Lê Hoàng Hải Hai SGD 16/5/2018 16/5/2020 feeltran@gmail.com
Võ Thành Tùng Devkid EVS 15/5/2019 15/11/2020 beyond@evosesports.com
Nguyễn Lâm Việt Sinh Biob EVS 15/5/2019 15/11/2020 beyond@evosesports.com
Trần Mai Anh Khoa Mias EVS 15/5/2019 15/11/2020 beyond@evosesports.com
Phạm Minh Hào Sorn EVS 10/5/2019 10/11/2020 beyond@evosesports.com
Lê Phú Quý Dia1 EVS 14/12/2018 13/12/2019 beyond@evosesports.com
Nguyễn Vũ Long Noway EVS 20/2/2019 19/2/2020 beyond@evosesports.com
Trương Tuấn Kiệt Darrys SGD 16/5/2018 16/5/2020 feeltran@gmail.com
Trần Quốc Hưng Artemis SGD 02/07/2018 2/7/2020 feeltran@gmail.com
Đặng Thanh Phê Kati SGD 16/05/2018 16/5/2020 feeltran@gmail.com
Nguyễn Phước Long Hiệp Celebrity FFQ 10/07/2018 10/7/2020 datpd@ffq.vn
Nguyễn Văn Hậu Artifact FFQ 10/07/2018 10/7/2020 datpd@ffq.vn
Nguyễn Tấn Phát Hani FFQ 10/07/2018 10/7/2020 datpd@ffq.vn
Trần Lê Trung Hậu Hiro QG 01/04/2019 1/4/2020 qtv.ffgaming@gmail.com
Huỳnh Hữu Sang Jisoo QG 01/04/2019 1/4/2020 qtv.ffgaming@gmail.com
Trần Hồng Phúc Genya QG 01/04/2019 1/4/2020 qtv.ffgaming@gmail.com
Tiêu Quốc Lương Zodiac QG 01/04/2019 1/4/2020 qtv.ffgaming@gmail.com
Phùng Thiện Nhân Nevan QG 01/04/2019 1/4/2020 qtv.ffgaming@gmail.com
Trần Tiến Thịnh Ciel QG 01/04/2019 1/4/2020 qtv.ffgaming@gmail.com
Lâm Huỳnh Gia Huy Raizo PVB 25/03/2019 25/3/2020 saigonbuffalos@gmail.com
Nguyễn Ngọc Hùng Slay GAM tinikun@gam.gg
Phạm Minh Phước Minas GAM tinikun@gam.gg
Đỗ Duy Khánh Levi GAM tinikun@gam.gg
Lê Trung Kiên Yoshino GAM tinikun@gam.gg
Huỳnh Công Phương Zeldris CES 23/05/2019 22/11/2021 ngoc.nguyenthu@gmail.com
Ngô Hoàng Tấn Lộc Jcool CES 23/05/2019 22/11/2021 ngoc.nguyenthu@gmail.com
Vũ Hồng Sơn Knight CES 23/05/2019 22/11/2021 ngoc.nguyenthu@gmail.com
Lê Thành Công Success CES 23/05/2019 22/11/2021 ngoc.nguyenthu@gmail.com
Advertisement